Kontakty

  • Hlavná 126/10, 943 01 Štúrovo

Názov firmy:
In Bloom s.r.o

Adresa firmy:
Slovakia 943 01, Párkány Hlava 10

(Bejárat a Templom közben)

Zákaznícky servis k dispozícii:

Hétfőtől – péntekig: 10.00 – 17.00 h

E-mailová adresa:
[email protected]

Internetová adresa:
www.hydrobazis.com