Keresés

Adatvédelmi tájékoztató

A(z) In Bloom S.R.O (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlók, a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: Slovakia 943 01, Párkány Hlava 22

Az adatkezelő elérhetősége: www.hydrobazis.com
+36 30 424 94 74

Az adatkezelés jogalapja: (EU) 2016/679 RENDELETE Hozzájárulás az adatkezeléshez: A vásárló kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: vásárlók

A kezelt adatok köre: a vásárlók által a vásárlás során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– Az In Bloom S.R.O munkatársai.
– A Pannon XP futárszolgálat munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 10 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a vásárlás során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf